നീക്കം ചെയ്ത ഷോകേസിൽ ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സുപ്രധാന രേഖകളും , വ്യാപക പ്രതിഷേധം

0

നീക്കം ചെയ്ത ഷോകേസിൽ ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സുപ്രധാന രേഖകളും , വ്യാപക പ്രതിഷേധം

പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തന്നിഷ്ട നടപടി ?കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഷോകേസ് പൊളിച്ചു മാറ്റി | CENTRAL ARCHIVES