ഇന്ത്യ ഭീകരവാദികളെ മുച്ചൂടും മുടിക്കും

    0

    ഇന്ത്യ വമ്പൻ അത്യന്താധുനിക ആയുധ ശക്തിയാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ഞെട്ടിക്കും. എതിരാളികൾ വിറങ്ങലിക്കും. ഭീകരവാദികളെ മുച്ചൂടും മുടിക്കും. ആയുധ നിർമ്മാണത്തിൽ തദ്ദേശ യൂണിറ്റുകൾ വളർന്ന് ശക്തിപ്രാപിക്കും. ലക്ഷ്യം പുതിയ മേഖലയിൽ വൻ തൊഴിലവസരം ..

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here