സര്‍ക്കാരിന് നെല്ല് വിറ്റു…ജപ്തിഭീഷണിയില്‍ കര്‍ഷകര്‍….

0

സര്‍ക്കാരിന് നെല്ല് വിറ്റു…ജപ്തിഭീഷണിയില്‍ കര്‍ഷകര്‍…
ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നെൽ കർഷകരാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ ചതിയിലൂടെ വെട്ടിലായിരിക്കുന്നത്..

PINARAYIVIJAYAN #KERALAFARMERS #PTHILOTHAMAN #PADDYCULTIVATION #KERALAFARMING #FARMING #AGRICULTURE #TATWAMAYINEWS#FARMERS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here