ഇതാണ് ശബരിമല ഭാഗം 22…

0

ഇതാണ് ശബരിമല ഭാഗം 22… അയ്യപ്പന് ആയോധന കല പകർന്നു നൽകിയ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ കളരിയുടെ കാഴ്ചകൾ..

#sabarimala #kerala #dailydevotional #devotional #sabarimalai #ayyappa #ayyappan #swamiyesaranamayyappa #ayyappaswami #pamba #shabarimala #swamisaranam #god #hindutemple #hinduism #hindu #ayyappapooja #lordayyappa #godayyappan #saveshabarimala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here