ഭൂമി കയ്യേറ്റം സിപിഎമ്മിന് എന്നും ഒരു വീക്നെസ്സ് ആയിരുന്നു..! ദേവികുളം സബ്‌ളക്ടർ നേർച്ചകോഴിയും..

0

ഭൂമി കയ്യേറ്റം സിപിഎമ്മിന് എന്നും ഒരു വീക്നെസ്സ് ആയിരുന്നു..! ദേവികുളം സബ്‌ളക്ടർ നേർച്ചകോഴിയും.. #CPM #DEVIKULAMSUBCOLLECTOR #LandInvasion #CPMLandInvasion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here