വീണ്ടും ജയശങ്കർ…മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ പിണറായി…

0

എന്നാലും ജയശങ്കർ വക്കീലേ… ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു…. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കിളി പോയി

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here