കാല്‍പ്പന്ത് കളിയുടെ ചിറകിലേറിയാണോ കൊറോണ സ്പെയിനിലെത്തിയത്..? സ്പെയിനിലേക്ക് കോവിഡ് എത്തിയ വഴി.. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ദുഖാര്‍ത്തമായ സ്പാനിഷ് അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here