സുവിശേഷ മാലാഖമാർ പുറത്തിറങ്ങി യോഗം കൂടും.. പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കും.. നിരോധനാജ്ഞ വകവെക്കാതെ ചർച്ചുകാരുടെ സുവിശേഷ യോഗം..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here