അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്…കോവിഡ് കാലത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി ആംബുലന്‍സ് ലോബി…

0

അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്…കോവിഡ് കാലത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി ആംബുലന്‍സ് ലോബി… ജില്ലാ സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികള്‍ കടക്കണോ? പണം കൊടുത്താല്‍ ആംബുലന്‍സ് ലോബി റെഡി…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here