കൊറോണ ജയിച്ചു, മനുഷ്യൻ തോറ്റു?

0

കൊറോണ ജയിച്ചു, മനുഷ്യൻ തോറ്റു? കൊറോണയെപ്പറ്റി ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. ഈ ബാധ അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകില്ലേ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here