ശ്രീനിവാസൻ പിന്നെയും കമ്മി ആയോ? അല്ല മണ്ടത്തരങ്ങൾ കേട്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ..

0

ശ്രീനിവാസൻ പിന്നെയും കമ്മി ആയോ? അല്ല മണ്ടത്തരങ്ങൾ കേട്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ.. കൊവിഡ് പടര്‍ന്നുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തില്‍ ലേഖനം എഴുതിയ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞ പലകാര്യങ്ങള്‍ പോലും അറിവില്ലാതെ എടുത്ത് പറയുന്നു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here