ചൈന നാണം കെടുന്നു.. സഖാക്കൾ പക്ഷേ സമ്മതിക്കില്ല..

0

ചൈന നാണം കെടുന്നു.. സഖാക്കൾ പക്ഷേ സമ്മതിക്കില്ല.. ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ രോഷം ശക്തമാകുമ്പോൾ, ചൈനക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ രോക്ഷം അലയടിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here