‘കൂൾ’ ആകുമോ നമ്മുടെ പൂൾ ടെസ്റ്റ്? ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നു…

0

‘കൂൾ’ ആകുമോ നമ്മുടെ പൂൾ ടെസ്റ്റ്? ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നു… കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യം പൂള്‍ ടെസ്റ്റിന് ഒരുങ്ങുന്നു…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here