ദീപികയ്‌ക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ പല താര സഖാക്കളും കോടികൾ വാങ്ങി?? രാജ്യദ്രോഹികൾ!!

0

ദീപികയ്‌ക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ പല താര സഖാക്കളും കോടികൾ വാങ്ങി?? രാജ്യദ്രോഹികൾ!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here