ചൈനയുടെ അജ്ഞാത വിത്തുകള്‍.. പുതിയ ജൈവായുധം മുളയിലേ നുള്ളാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്..

0

ചൈനയുടെ അജ്ഞാത വിത്തുകള്‍.. പുതിയ ജൈവായുധം മുളയിലേ നുള്ളാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്.. യുഎസിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും തനതു വിളകളെ പോലും നശിപ്പിക്കാന്‍ പോന്നതാകാം ഇവ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here