ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

ശബരിമലയിലെ കരാര്‍ ജീവനക്കാരായി സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകരെ തിരുകികയറ്റി…
ലക്ഷ്യം ആചാരലംഘനത്തിനായുള്ള പിന്തുണ…

ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here