ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

മുസ്ലിം ഭീകരർക്കൊപ്പം എന്നും ഗ്രോ വാസു…

GroVasu #SDPI #GroVasu #VasuMaoist #GroVasuMaoist #KeralaMaoist

ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here