പ്രഭവകേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ. സൂപ്പര്‍ പവറില്‍ നിന്നും ഇനി പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് | M Sivasankar | Pinarayi Vijayan

0

പ്രഭവകേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ. സൂപ്പര്‍ പവറില്‍ നിന്നും ഇനി പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് | M Sivasankar | Pinarayi Vijayan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here