തീർത്ഥാടകരുടെ വേഷത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ കയറികൂടുമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശബരിമലയും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളും കർശന സുരക്ഷയിലാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here