ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കരുത്തേകാൻ 22അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എത്തുന്നു

0

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കരുത്തേകാൻ യു എസ നിർമ്മിത അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എത്തുന്നു.

11 ബില്ല്യൻ ഡോളറിനു 22 അപ്പാഷെ കോപ്റ്ററുകളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്.

നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഷ്യയുടെ എംഐ–35 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് പകരമായാണ് ‘കില്ലർ’ കോപ്റ്ററുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്പാഷെ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here