നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അന്നപൂർണ ദേവീ വിഗ്രഹം മടങ്ങി വരുന്നു; മടങ്ങിവരുന്നത് വാരണാസിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദേവീ വിഗ്രഹം

0

കാനഡ: അന്നപൂർണ ദേവിയുടെ ശിലാ പ്രതിമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കിനൽകാൻ കാനഡ ഒരുങ്ങുന്നു, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ മുമ്പ് മോഷ്ടിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതുന്ന പ്രതിമയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രതിമ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാരണാസിയിൽ നിന്നാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പിന്നീട് റെജീന സർവകലാശാലയുടെ മക്കെൻസി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തു. കാനഡയിലെ റെജീന സർവകലാശാലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റും വൈസ് ചാൻസലറുമായ തോമസ് ചേസ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്നപൂർണ ദേവീയുടെ ശിലാ വിഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർക്ക് ഒട്ടാവ അജയ് ബിസാരിയയ്ക്ക് കൈമാറി. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കനേഡിയൻ ആർട്ട് കളക്ടർ നോർമൻ മക്കെൻസി അമൂല്യമായ വിഗ്രഹം എടുത്തിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

1869 മുതൽ 1936 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കനേഡിയൻ അഭിഭാഷകന്റെയും കലയുടെ രക്ഷാധികാരിയുടെയും പേരിലുള്ള മക്കെൻസി ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിന് പ്രശസ്തമാണ് കാനഡയിലെ റെജീന സർവകലാശാലയുടെ കാമ്പസ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദേവതയായ അന്നപൂർണ ദേവിയുടെ പ്രതിമയും ആദിശക്തിയോ ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു രൂപവും മക്കെൻസി 1935 ൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശേഖരത്തിൽ അവതരിപ്പിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here