ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

ആഷിക്ക് അബുവേ…ഹരീഷ് പേരടി വിളിക്കുന്നു…
എന്തേ ആര്‍ക്കും മുണ്ടാട്ടമില്ലേ,മുണ്ടാട്ടം മുട്ടിയോ…

ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here