ഹിന്ദുക്കളെ വംശീയവും മതപരവുമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു

0

യുഎന്നില്‍
പാകിസ്ഥാനെതിരെ
ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ
ഹിന്ദുക്കളെ വംശീയവും
മതപരവുമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here