പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരെ കൊന്ന് ചെവിയറുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന ഭാരതപുത്രന്റെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന വീരേതിഹാസം..!!

0

പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരെ കൊന്ന് ചെവിയറുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന ഭാരതപുത്രന്റെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന വീരേതിഹാസം..!!

16 ജീവന് പകരം 37 പേരുടെ തലയറുത്ത മേജർ ചാന്ദ് മൽഹോത്ര..