സ്വന്തം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒളിസേവ സീൻ പിടിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചീളുകേസ് | CPM

സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസെഫിന്റെ വ്യാജ അശ്ളീല വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ അവർതന്നെ !! | OTTAPRADAKSHINAM