ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ ശിക്ഷിക്കരുത്. ബാലകോട്ട് ആക്രമണത്തില്‍ സംശയമുണ്ട്. വിചിത്രവാദങ്ങളുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മുന്‍സഹായി.